Ergotherapie basisverzekering en vergoedingen

Ergotherapie is toegankelijk is voor iedereen. Het maakt niet uit wat uw inkomen is, iedereen in Nederland kan er gebruik van maken. Dus ook (oudere) mensen In Amsterdam Nieuw-West.

Ergotherapie in de basisverzekering

Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering en is daarmee voor iedereen beschikbaar. En u heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig om een behandeling te starten. Ergotherapeuten zijn bevoegd om zelfstandig een inschatting te maken of iemand in aanmerking komt voor een behandeling. Per kalenderjaar heeft u recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie.

Ergotherapie en het aantal behandelingen

Voor de meeste mensen is 10 uur ergotherapie per jaar voldoende. Zo niet, dan kunt u ervoor kiezen om de extra behandelingen zelf te bekostigen als u geen aanvullende verzekering heeft. Of u kunt met nieuwe behandelingen wachten tot het volgende kalenderjaar. Thuis Vitaal brengt 17 euro per kwartier in rekening bij de zorgverzekeraar, met een toeslag van 27 euro per keer voor de behandeling aan huis.

Ergotherapie in de aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering, dan krijgt u daaruit vaak 2 of 3 uur extra ergotherapie vergoed. In Amsterdam behandel ik veel mensen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis; deze zorgverzekeraar heeft aanvullende pakketten van 3 en 4 uur. Weet u niet zeker of u aanvullend verzekerd bent voor ergotherapie? Kijk dan even in de polisvoorwaarden. Dat kan ik ook voor u nakijken tijdens het eerste kennismakingsgesprek.

Ergotherapie en het eigen risico

Omdat ergotherapie basisverzekering zit, krijgt u te maken met het verplichte eigen risico. Dit is 385 euro per jaar. Dit bedrag moet u eerst opmaken aan zorgkosten voordat u een 100% vergoeding krijgt. Na een behandeling ergotherapie kunt u dus een rekening verwachten, behalve als u het eigen risico al heeft verbruikt. Overigens is het bij veel zorgverzekeraars mogelijk om de kosten voor het eigen risico gespreid te betalen. 

Wilt u weten hoe het precies zit met uw zorgverzekering? In het kennismakingsgesprek help ik u graag op weg.